Team coaching

”Inget team är starkare än dess svagaste länk…”

Teamcoaching handlar om teamets prestationer och dess individer i ett samspel. Fokus är att förstå varje individs styrkor och svagheter för att gemensamt kunna bygga och stärka teamet för att uppnå maximal potential.

Högpresterande team kännetecknas av ett tydligt och gemensamt mål, tydliga roller och ansvarsområdet samt en trygghet i teamet för att kunna prestera och bidra maximalt som individ i teamet. Teamcoaching kan med fördel kombineras med individuell coaching för att utveckla och stärka individerna i teamet. Resultatet av teamcoaching kan vara:

  • En gemensam och tydlig målbild för teamet och gemensamma spelregler
  • Ökad kunskap om individerna i teamet och hur man kan tillvara ta skillnader för att öka prestationen.
  • Ge teamet ny energi och driv mot det tydligt uppsatta målen
  • Få teamet att ta gemensamt ansvar, bortom sina individuella roller.