StrategX – Var förberedda inför framtiden

 • Behöver ni förbereda er bättre för kommande lanseringar?
 • Får ni en ny konkurrent inom närmaste året?
 • Kan ni hantera nya riktlinjer och/eller politiska beslut på er marknad?
 • Ser du att du behöver bättre förståelse för framtida kompetenser och resurser?
 • Vilken är din X-faktor?

Om ni svarar ja på någon av ovanstående frågor kan ”StrategX – strategisk workshop” vara något för ert företag.

Syftet med StrategX är att samla personer och funktioner som involverade kring ett produktområde eller företag för att testa strategier, koncept och aktiviteter. Grundidén är att man delar in gruppen i olika grupper där man får kliva i konkurrentens skor och ta fram en övergripande strategisk och taktisk plan utifrån följande övergripande tankar:

Vad skulle du göra för att vinna över dig själv om du var i konkurrentens skor?

Vad måste du göra idag för att vara marknadsledare om 5 år?

Här får du möjlighet att attackera dig själv och din egen organisation. Du får verktyg att jämföra och utvärdera din organisation eller din produkt/tjänst. Utifrån att ta fram konkurrentens plan eller framtida scenarier mot dig själv kan du ta fram din plan eller trycktesta den och din organisation.

Upplägget för StrategX – strategisk workshop skräddarsys efter era specifika behov och önskemål.

StrategX – strategisk workshop

 • Datainsamling och marknadssituation
  • Produkter, tjänster och organisation
  • Politiska beslut, regelverk etc.
 • Analysera marknaden och konkurrenterna i ett gemensamt format
  • “Leverage points” och “behavioral objectives”
  • “Customer profiles” med “Drivers and Barriers”
  • S.W.O.T
  • “Benefit Ladder” och positionering
 • Den strategiska workshopen – två delar
  • Del 1
   • Ta fram en plan för hur konkurrenten kommer att agera på marknaden och identifiera potentiella svaga punkter
  • Del 2
   • Ta fram/revidera din egen taktiska plan utifrån konkurrentens förväntade aktiviteter
   • Vad ser vi att de kan få för konsekvenser på marknaden – värsta och bästa?
 • Nästa steg och framtida rekommendationer

Coaching för nyckelpersoner gällande ytterligare analys och implementering

StrategX - Produktblad (pdf)