Skillnad på coaching – mentorskap – handledning

       Coaching            Mentorskap            Handledning

Coaching

Coachen arbetar genom frågande förhållningsätt med att utveckla en persons maximala potential genom att ändra tankebanor och beteenden. Coachen har inte färdiga mål och lösningar utan utvecklar dessa tillsammans med och under klientens egenansvar. Behöver inte kunna området själv.

Mentorskap

Mentorn är, till skillnad mot coachen, ett bollplank som ger råd och delar med sig av egen kunskap inom ett område. En person som kan företaget, branschen eller området och ses ofta som förebild.

Handledning

I strikt mening innebär handledning, till skillnad från coaching, att någon mer erfaren inom samma yrke/ämnesområde handleder en mindre erfaren person inom detta område, till exempel när en medicinkandidat blir handledd av en legitimerad kollega.

Vid coaching rör man sig som coach ofta över linjen mellan coaching och handledning, men det viktigaste är att den som får coaching sätter agendan och coachen ansvarar för processen utan en egen agenda.