Personlighetstester

EASI - utvecklar utvecklingsarbetet

EASI är ett snabbt och effektivt testverktyg som hjälper dig och medarbetarna att få nödvändig förståelse och kunskap inom utveckling/utbildning. EASI ger dig bland annat:

 • Identifiering av vad som motiverar dina medarbetare
 • Förståelse över olika roller i ett team
 • Utvecklingsplan för medarbetare
 • Kunskap om kommunikationsstilar och hur man förbättrar kommunikationen
 • Förståelse kring motivationsstilar och hur dessa kan påverka inlärning och utveckling
 • Översikt över potentiella utvecklingsområden

Testet och rapporterna är utformade så att de är lätta att förstå, enkelt att driftsätta och användbara på alla nivåer i organisationen.

Ett urval av EASI:s användningsområden

 • Talent Management
 • Utvecklingssamtal
 • Individuella utvecklingsplaner
 • Team building
 • Coachning
 • Utbildning
 • Karriärvägledning
 • Utveckling av organisationskulturen

DISK - analys

DISK är en beteendesanalys som används i många situationer där människors olikheter har betydelse t.ex. vid rekrytering, personlig utveckling, grupputveckling, ledarutveckling, säljutveckling och kommunikation. Den grunder sig på forskning kring normala känslor.

Marston, som utvecklat modellen ser fyra knutpunkter som han betecknade D, I, S och K (C). Bokstäverna beskriver:

 • D handlar om hur du hanterar svårigheter och utmaningar.
 • I handlar om hur du ”säljer” in idéer till din omgivning.
 • S betecknar handlar om hur du agerar på omgivningens tempo.
 • K slutligen handlar om hur man hanterar rutiner, regler och lagar. rutiner.

DISC-analysen beskrivs en individs naturliga beteende (grundbeteende) samt hur han/hon anpassar sig till en viss miljö eller omgivning (anpassat beteende). Grundbeteendet är delvis genetiskt betingat, men påverkas också av tidiga inlärningar. Grundbeteendet är relativt stabilt över tid. Det anpassade beteendet är situationsberoende och visar vilka anpassningar individen tycker sig behöva göra för att passa in i en given situation. Anpassat beteende är inlärt och kan ändras från situation till situation.

De olika beteendetendenserna belyses dessutom med hjälp av färger

Röd - dominans
Människor är ofta bra på att lösa problem och antar gärna utmaningar. De uppfattas ofta som krävande, drivande, aggressiva, kraftfulla, egensinniga och banbrytande. Människor med lite rött i sin profil är däremot mer tillbakadragna och försynta. De vill ha mer tid och information innan de bestämmer sig för en lösning. De kan beskrivas som konservativa, samarbetsvilliga, försiktiga, anspråkslösa och fridsamma.

Gul - influens
Människor med mycket gult är skickliga kommunikatörer och påverkar andra med sin entusiasm och goda verbala förmåga. De kan beskrivas som övertygande, inspirerande, optimistiska, sällskapliga och tillitsfulla. Personer med lite gult i sin profil föredrar däremot att påverka andra med fakta och inte med känslor. De kan beskrivas som eftertänksamma, reserverade, skeptiska, pessimistiska och kritiska.

Grön - stabilitet
Människor med mycket grönt i profil föredrar att arbeta i ett lugnt tempo och vill helst undvika oplanerade förändringar. De kan beskrivas som lugna, lojala, avspända, tålmodiga och uthålliga. Arbetar gärna i team och har ofta en ”vårdande” sida om andra människor. Personer med lite grönt i sin profil trivs bäst med variation, liv och rörelse omkring sig. De är öppna för nyheter och förändringar. De uppfattas ofta som spontana, otåliga, rastlösa och ivriga.

Blå - Konformitet
Människor med mycket blått är kvalitetsmedvetna och vill gärna göra rätt från början. De kan beskrivas som försiktiga, noggranna, vaksamma och kvalitetsmedvetna. Människor med litet blått i sin profil ser regler mer som riktlinjer som man ibland behöver göra avsteg ifrån. De kan beskrivas som oberoende, egensinniga, okonventionella och utmanande.

DISK analysen är användbart inom en rad olika områden.

 • Som bakgrundsanalys vid individuell coaching av både chefer och medarbetare
 • Kan användas framgångsrikt vid teamutveckling för att öka förståelsen kring kommunikation och samarbeten inom teamet.
 • Ytterligare ett intressant användningsområde är att använda vid säljarbete och bättre förstå sin egen kommunikationsstil vid försäljning, men ff. a. förstå de olika stilarna för att bättre bedöma och möte kunden på rätt sätt.