Coachande försäljning – GROW-X-ccelerator Program

”Kommunicera bättre med din kund och öka er försäljning ”

Tanken med att sälja utifrån ett coachande förhållningssätt är att bygga en struktur där du bearbetar Din kund utifrån hur du uppfattar kundens färger i DISC och en coachande taktik. G.R.O.W är en etablerad coachmetod. Att använda den i försäljning är ett effektivt sätt att stärka dialogen med kunden och öka försäljning. Med kraftfulla frågor, ett mer aktivt lyssnande och ett tydligt mål vid varje möte kan du få en bättre förståelse för kundens verkliga behov.

Upplägget för en säljutbildning utifrån G.R.O.W. och DISC görs vanligen över två dagar. Vid behov kan den med fördel skräddarsys. Uppföljande fätcoaching ingår alltid i alla upplägg.

Delar ur innehållet:

Coachande försäljning genom G.R.O.W – X – ccelrator program

 • Goal - Mål med kundmötet, kunden eller affären – förstå kunden?
  • Kundprofil
   • Vad vill du få kunden att göra?
   • Vad driver eller hindrar kunder att göra det idag?
  • Hur sätter man mål?
  • Kort- och långsiktiga?
 • Reality – vad har kunden för utmaning/behov?
  • Hur använder man kraftfulla frågor?
  • Hur kan man öka sin lyssnarnivå?
  • Lär dig använda DISC för att öka förståelsen för din kund
 • Opportunities – vad har ”vi” som lösning på utmaningen/behov?
  • Presentera Dina budskap så att det gör skillnad!
  • Använd DISC för att anpassa ditt budskap och kommunicera bättre med din kund
  • Hantera invändningar effektivt och kommunikativt
 • Way forward – avslut och vilja
  • Gör ett effektivt avslut på dina möten – hur får jag kunden att göra avslutet?
  • Engagemang, vilja och uthållighet


DISC – färganalys – förstå hur Du bättre kan kommunicera med Din kund

 • En personlig DISC analys för att förstå din egen beteende stil ingår och görs innan kursen.
 • Hur kommunicerar de olika beteendestilarna?
 • Förstå och träna på att använda DISC beteendestilar i kombination med G.R.O.W för att öka din försäljning

En dags fältcoaching ingår som en viktig del i programmet. Görs i samråd med försäljningschef.

Coachande forsaljning - Produktblad (pdf)