Coach-to-Coach – Coachande ledarskap

”Öka er försäljning och ert företags effektivitet”

 • Ser du att du behöver mer effektiv coaching av era säljare på fältet?
 • Skulle du behöva stöd med att följa upp hur era säljare arbetar på fältet?
 • Vill du utveckla ett coachande förhållningssätt i er organisation?

Om ni svarar ja på någon av ovanstående frågor kan ett Coach to Coach program vara något för ert företag. Innehållet i programmet varvar teori med praktiska övningar samt inkluderar direkt samåkning och coaching av chefer på fältet. Vi arbetar utifrån en av de mest använda coachmodellerna, G.R.O.W. Modellen kan med fördel användas både i att utveckla ett mer situationsanpassat ledarskap likväl i era kundrelationer. Programmet görs vanligen under två dagar men kan med fördel skräddarsys efter era specifika behov.

Delar ur innehållet:

Program kring coaching och situationsanpassat ledarskap – 2 dagar

 • Ditt coachande och situationsanpassade ledarskap
  • Coachingens grundprinciper och kompetenser
  • Coachmetoder – Att arbeta med G.R.O.W
  • Situationsanpassat ledarskap – ”Push och Pull”
  • Vad innebär coaching i rollen som ledare/chef?
 • Kommunikation och feedback
  • Hur använda feedback i ditt ledarskap
  • Delegering
  • Kraftfulla frågor och aktivt lyssnande
 • Skapa aktiviteter och beslutsfattande i ditt team
  • Skapa tydliga mål och aktiviteter
  • Forma aktiviteter som leder framåt
  • Uppföljning och ansvarsområden


Coachande samresor på fältet – ”3 in the car” konceptet

 • En konsult samreser vid två tillfällen med försäljningschefen tillsammans med säljaren – ”3 in a car” conceptet
 • Konsulten observerar och coachar försäljningschefen i dess arbete med säljaren utifrån det situationanpassade ledarskapet och coachande förhållningssättet.
 • Skriftlig och muntlig utvecklingsplan ges till både försäljningschefen och dess chef.

Coach-to-Coach - Produktblad (pdf)