Coaching av chefer och medarbetare

Som en effektiv ledare behöver du kunna nyttja din fulla potential, både din yrkeskompetens och hela din personlighet, för att utveckla ditt team och uppnå högsta resultat. Det gäller att förstå sina styrkor och svagheter, hur man fattar beslut och hur man kommunicerar.

Som coach hjälper vi ledare att få tydliga handlingsplaner, fatta effektiva beslut för både sig själv och organisationen. I sessionerna arbetar man med stimulera tankar och pröva idéer för att öka medvetenhet, produktivitet och effektivitet för företaget, organisationen och som person.

Medarbetarcoaching fungerar som chefscoaching, men anpassat till personens roll i organisationen. Fokus kan ligga på olika plan och innefatta både yrkesmässiga problem såväl som personliga barriärer och utmaningar för att kunna nå sin fulla potential.

I all medarbetarecoaching att man har en dialog med sin chef och gärna involverar honom/henne i initiala diskussionen kring den planerade coachingen och vilket mål företaget har med den planerade coachingen.